CYBER SECURITY MALAYSIA

Sistem MyAMS

Sistem MyAms dicipta khas untuk menukarkan proses harian daripada manual ke sistem online dibawah kelolaan Cyber Security Malaysia. Sistem ini dapat meningkatkan tahap efisien CSM dan juga proses yang telus. Sistem ini juga dicipta untuk memantau logo yang diletak di website klien.

  • Menyimpan Dokumen Dalam Bentuk Digital

    Sistem Imbasan Dokumen ini memudahkan penyimpanan dokumen dalam bentuk digital.

Kemudahan Sistem
  • Memudahkan Pengurusan Dokumen

    Sistem Imbasan Dokumen ini memudahkan pengurusan dokumen samada dari segi penyimpanan mahupun carian.

  • Penjimatan Masa Dalam Pengurusan Dokumen

    Sistem Imbasan Dokumen ini mampu menjimatkan masa dalam pengurusan dokumen.

Antaramuka Sistem ams