KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGUNAAN

Sistem ePenjaja

Sistem ePenjaja ialah sistem pendaftaran atas latihan untuk banci penjaja yang mahu mengikuti latihan.

  • Tawaran Program Yang Lengkap Bagi Penjaja

    Sistem ePenjaja ini untuk memudahkan para penjaja untuk mengetahui sebarang aktiviti mahupun program yang ditawarkan oleh pihak KPDNKK.

Kemudahan Sistem
  • Memudahkan Pengumuman

    Sistem ePenjaja memudahkan serta melancarkan pengumuman atau apa sahaja aktiviti yang berkaitan penjaja.

  • Jadual Kursus Latihan

    Sistem ePenjaja ini membolehkan para pengguna untuk mengetahui dengan lebih lanjut jadual kursus latihan yang disediakan KPDNKK

Antaramuka Sistem epenjaja