Kementerian Dalam Negeri

Sistem iLPF

Sistem ILPF merupakan sistem penapisan filem di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini mempunyai banyak fungsi antaranya ialah penempahan jadual panggung, permohonan iklan dan lain-lain.

 • Menapis Filem-Filem di Malaysia

  Sistem ILPF ini membolehkan pengguna membuat penapisan filem-filem di Malaysia dijalankan dengan mudah.

 • Penempahan Jadual Panggung

  Sistem ILPF ini membolehkan pengguna membuat penempahan jadual panggung dengan lebih teratur dan efisyen.

 • Permohonan Sijil

  Sistem ILPF ini membolehkan pengguna membuat permohonan sijil dengan lebih cepat dan senang.

 • Pendaftaran Syarikat

  Sistem ILPF ini membolehkan pengguna membuat pendaftaran syarikat dengan lebih mudah dan cepat.

 • Permohonan Iklan dan Rancangan TV

  Sistem ILPF ini juga boleh membuat permohonan iklan dan juga rancangan tv dengan hanya menggunakan sistem ini.

Kemudahan Sistem
 • Memudahkan Pengurusan Kalendar Tempahan

  Memudahkan para pengguna untuk menetapkan pengurusan kalendar yang sebelum ini dibuat secara manual.

 • Penjimatan Masa Penapisan Filem Kerana Sistem Yang Teratur

  Penapisan filem menjadi semakin mudah dan senang untuk dilakukan kerana telah disatukan kesemua keperluan di dalam satu sistem.

Antaramuka Sistem iLPF