JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN

Sistem Imbasan Dokumen (SID)

SID ialah sistem imbasan documen yang mendigitalkan file kepada bentuk yang lebih mudah di capai.

  • Menyimpan Dokumen Dalam Bentuk Digital

    Sistem Imbasan Dokumen ini memudahkan penyimpanan dokumen dalam bentuk digital.

Kemudahan Sistem
  • Memudahkan Pengurusan Dokumen

    Sistem Imbasan Dokumen ini memudahkan pengurusan dokumen samada dari segi penyimpanan mahupun carian.

  • Penjimatan Masa Dalam Pengurusan Dokumen

    Sistem Imbasan Dokumen ini mampu menjimatkan masa dalam pengurusan dokumen.

Antaramuka Sistem SID