MEDICAL DEVICE AUTHORITY MALAYSIA

Sistem Medcast V2

Sistem MeDC@St (Medical Device Centralised Online Application System) version 2 merupakan sistem pendaftaran peranti perubatan di bawah Medical Device Authority (MDA) - Ministry Of Health Malaysia, sistem ini merupakan version sistem Medcast yang ke dua dan mempunyai 6 module serta penambahbaikan dari sistem sebelumnya.

 • Sistem Web Pendaftaran Peranti Perubatan

  Sistem Medcast ini membolehkan pengguna untuk membuat pendaftaran peranti perubatan dengan mudah dan teratur

 • Pemindaan Lesen

  Sistem Medcast ini membolehkan pengguna untuk membuat pemindaan lesen perubatan dengan mudah dan efisyen.

 • Penukaran Pemilikan Lesen

  Sistem Medcast ini membolehkan pengguna untuk membuat penukaran pemilikan lesen perubatan dengan cepat dan mudah.

 • Pengawalan capaian dan kategori pengguna

  Sistem Medcast ini membolehkan pengguna memantau pengawalan capaian dan kategori pengguna dengan senang dan cepat.

 • Penarikan Lesen

  Sistem Medcast ini membolehkan pengguna untuk membuat penarikan lesen perubatan dengan mudah dan teratur.

Kemudahan Sistem
 • Memudahkan Pengurusan Pengguna Luar

  Pengguna luar membuat pendaftaran, pembaharuan, penukaran dan penarikan lesen/peranti perubatan/cab/makmal melalui sistem web.

 • Penjimatan Masa Kerana Sistem Yang Teratur Dan Bervariasi

  Pegawai-pegawai MDA membuat proses penilaian, verifikasi, rekomendasi, kelulusan dan pembayaran.

Antaramuka Sistem Medcast